http://gothictarot.tarotviet.org

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Aquarius (Trải Bài Bảo Bình)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 
Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của tình bạn:
Tình bạn và những người cùng chung chí hướng. Nhóm, câu lạc bộ, hội đoàn. Liên kết cấp cao. Lợi ích và may mắn đến từ sự nghiệp. Hy vọng và ước mơ của mọi người. nói lên quan hệ xã hội và bạn bè của bạn. Điều này bao gồm tư cách hội viên, hi vọng, mục đích, tham vọng, ước mong. Nó cũng chi phối đến sự phát triển năng khiếu cá nhân, tự do, pháp luật và quy tắc.


Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Bản thân tôi nghĩ về mọi người ?
- Lá 2: Những gì tôi đang làm ?
- Lá 3: Những gì tôi cần ở người khác ?
- Lá 4: Mục đích tôi đang nhắm đến ?
- Lá 5: Mọi người nghĩ gì về tôi ?
- Lá 6: Những gì họ đang làm với tôi ?
- Lá 7: Họ cần gì ở tôi ?
- Lá 8: Mục đích mà họ đang nhắm tới ?

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Pisces (Trải Bài Song Ngư)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 

Trải bài Song Ngư. Ảnh: Tarot Huyền Bí

Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của sự tự giải thoát:
Bí ẩn. Những nơi ẩn dật như bệnh viện, nhà tù và các học viện, bao gồm cả những nơi họ lánh đời. Những thứ tự người đó không hiểu, chỉ có người khác mới hiểu. Lảnh tránh, giấu giếm, bí mật hoặc các vấn đề chưa biết. Ẩn dật, suy ngẫm và hy sinh. Vô thức và tiềm thức. Kẻ thù chưa nhận diện được. thể hiện những thứ cách ly chúng ta ra khỏi cuộc sống thực: những nơi giam hãm, cầm tù, bệnh viện, trại giam, bí mật, những mối quan hệ bí mật, kẻ thù dấu mặt và sự hi sinh bản thận của mình cho người khác. nói lên những đau khổ, ưu buồn, đám tang, giết người, tự tử, bắt cóc, chấm dứt,.., nói chung là những khía cạnh tiêu cực nhất trong cuộc sống của bạn.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Hành động của tôi ?
- Lá 2: Nội tâm suy nghĩ của tôi ?
- Lá 3: Tiềm thức của tôi
- Lá 4: Ảnh hưởng của xã hội lên hoàn cảnh của tôi ?
- Lá 5: Mục đích của tôi ảnh hưởng đến tôi như thế nào ?
- Lá 6: Quá khứ đã gây ra cho tôi những gì ?
- Lá 7: Tôi phải làm sao đề hòa nhập giữa thế giới của tôi và hoàn cảnh thực tế ?

Chú ý: lá số 7 nằm ngang, đọc từ phải sang trái.

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Capricorn (Trải Bài Ma Kết)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 

Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của địa vị xã hội: ham vọng. Động lực. Sự nghiệp. Vị trí xã hội. Cai quản. Quyền lực. Cha và các thứ tượng trưng cho người cha. Người gánh vác gia đình. Ấn tượng và thể hiện của một người trước công chúng. Là cung của địa vị, danh dự, sức mạnh cộng đồng, uy tín, danh tiếng, chuyên nghiệp. Trong xã hội của chúng ta, điều này còn gồm cả thành công về tài chính, nhưng chỉ khi nó có liên hệ tới sức mạnh cộng đồng và uy tín. Tuy nhiên điều này không phải là về kiếm được "của cải vật chất" như trong cung Kim Ngưu. Cung Ma Kết mong muốn được thành công vì danh dự và địa vị xã hội.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Khả năng thực sự của tôi ?
- Lá 2: Hạn chế lớn nhất của tôi ?
- Lá 3: Tính xấu có thể ảnh hưởng đến tôi ?
- Lá 4: Con đường tôi nên chọn ?
- Lá 5: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ?
- Lá 6: Điều tôi nên làm theo để đạt thành công ?


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Sagittarius (Trải Bài Nhân Mã)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của học thức và tâm linh:  Du lịch nước ngoài và các nước khác. Văn hóa. Các chuyến du lịch và đi xa. Tôn giáo. Luật pháp và đạo đức. Giáo dục bậc cao. Kiến thức. Trải nghiệm thông qua mở rộng. Nói lên triết lý, tôn giáo, luật pháp, học vấn cao cấp (khả năng chúng ta học tập ở môi trường cao đẳng/đại học, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ...) nhân cách, đạo đức, những chuyến du hành dài ngày, cuộc sống ở nước ngoài (nếu có), nhu cầu tinh thần, mơ ước, sự quan sát, ý tưởng. Đây là cung hoàng đạo của những tưởng vĩ đại.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Tiềm lực trí tuệ của tôi ?
- Lá 2: Điều tôi cần suy nghĩ để đạt đến ?
- Lá 3: Trí tuệ của tôi sẽ phát triển đến đâu ?
- Lá 4: Điều gì bên trong tâm trí cản trở tôi tiến bước ?
- Lá 5: Ngoại cảnh nào có thể tác động xấu đến tâm trí tôi ?
- Lá 6: Làm sao để tôi phát huy ưu điểm ?
- Lá 7: Làm sao để tôi tránh những tác động tiêu cực cản trở tôi ?

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Leo (Trải Bài Sư Tử)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của niềm vui thích và sáng tạo: Các hoạt động ăn chơi giải trí. Các thứ hưởng thụ và tiêu khiển. Trò chơi và bài bạc. Trẻ em. Yêu và tình dục. Thể hiện bản thân một cách sáng tạo. Lãng mạn, hẹn hò, chuyện yêu đương và quan hệ thể xác đều được cai trị bởi cung này. Tuy nhiên hôn nhân lại được cai trị bởi cung Thiên Bình.  Bởi vì mãi cho đến gần đây thì hôn nhân mới bị loại bỏ khỏi khái niệm về niềm vui thích, tình ái và mục tiêu trong cuộc sống. Dù có muốn đi nữa thì hôn nhân vẫn không thể trở thành một trong những niềm vui thích được; mà đúng hơn nó mang mục đích nuôi dạy trẻ để giữ gìn những giá trị văn hóa hoặc tôn giáo đặc biệt. Những chuyện hôn nhân này thường được dàn xếp dựa trên giai cấp xã hội và tình trạng tài chính; một mối quan hệ cộng tác thích hợp với cung Thiên Bình. Ngày nay, cưới nhau vì tình yêu đã trở nên phổ biến. Để tránh nhầm lẫn, nên nhớ rằng: những chuyện yêu đương của con tim thuộc về Nhà thứ năm, nhưng những mối quan hệ mang tính chất cộng tác thì lại thuộc phạm vi của Cung sư tử.


Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều mà tôi thích ? 
- Lá 2: Lý do tôi thích điều đó ?
- Lá 3: Điều gì thực sự làm tôi vui ?
- Lá 4: Lý do điều đó làm tôi vui ?
- Lá 5: Kết quả hành động đó ?
- Lá 6: Làm sao để tránh hậu quả điều đó mang lại ?

Ghi chú : Điều bản thân thích, và điều thực sự có ý nghĩa với bản thân đôi lúc là 2 điều khác nhau,

Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Scorpio (Trải Bài Bọ Cạp)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 


Trải Bài Scorpio. Ảnh: Tarot Huyền Bí
Ý Nghĩa Trải Bài: 


Trải bài của sự Chết và tái sinh: Vòng tuần hoàn của cái chết và sự tái sinh. Các mối quan hệ tình dục và các mối quan hệ có cam kết chặt chẽ thuộc mọi lĩnh vực. Góp vốn, tài chính chung. Tài nguyên của người khác. Các vấn đề huyền bí, siêu linh và những điều cấm. Phục hưng. 

Thể hiện cái chết, sự kế thừa huyết thống, thuế má, sự thừa hưởng tài sản, di chúc, quan hệ tình dục, khả năng tìm tàng, tài sản của vợ/chồng, tài sản của người hợp tác làm ăn, phá sản, lỗ vốn, sự hi sinh cá nhân...sự thay đổi và chữa trị. Nhưng sự thay đổi và chữa trị này lại đòi hỏi sự ra đi của người khác, sự mất mát hoặc là tổn thương. Giống như là 1 động lực thúc đẩy chúng ta phải thay đổi tốt hơn vậy.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Thất bại lớn nhất của tôi trong quá khứ ?
- Lá 2: Nguyên nhật thực sự của thất bại đó ?
- Lá 3: Thất bại đó để lại sự mất mát gì cho tôi ?
- Lá 4: Bài học từ sự thất bại đó là gì ?
- Lá 5: Ý thức/quan điểm của tôi về bài học đó ?
- Lá 6: Tôi phải thay đổi ra sao để không lặp lại thất bại ?
- Lá 7: Kết quả tương sẽ ra sao khi tôi thay đổi?

Chú ý: lá số 7 nằm ngang, đọc theo chiều phải sang trái.


Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Libra (Trải Bài Thiên Bình)

By : ngohoanhkhoi
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 

Trải bài Libra - Ảnh: Tarot Huyền Bí


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của mối quan hệ: Các mối quan hệ gần gũi, tri kỉ. Hôn nhân và đối tác kinh doanh. Các bản ghi nhớ và hiệp ước. Mọi vấn đề phải xử lý về mặt ngoại giao, bao gồm cả việc đàm phán mở rộng với kẻ thù đã nhận diện. Attraction to qualities we admire from the other partner.

Tuy được cho là cung của Hôn Nhân, nhưng thật chất, nó nói lên bất kì mối quan hệ hai người nào của bạn : vợ chồng, đối tác kinh doanh, chia tay, ly dị, kẻ thù, và kiện tụng. Cung Sư Tử cho biết tình yêu nam nữ của bạn, nhưng đó chỉ là mối quan hệ nhất thời. Ngược lại, cung Thiên Bình thì nói những mới quan hệ bền vững và gắn kết lâu dài. Ngoài ra, Thiên Bình còn nói lên những sự hợp tác, chia sẻ, liên kết những thứ gần bên bạn nhất, góp phần ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội của bạn.

- Lá 1: Hoàn cảnh điều kiện của tôi
- Lá 2: Hoàn cảnh điều kiện của người ấy
- Lá 3: Kết quả sự hợp tác giữa tôi và người ấy
- Lá 4: Người ấy nghĩ sao về mối quan hệ
- Lá 5: Tôi nghĩ sao về mối quan hệ
- Lá 6: Những điều gây bất lợi cho mối quan hệ phía tôi (ngoại cảnh
- Lá 7: Những điều gây bất lợi cho mối quan hệ phía người ấy (ngoại cảnh)

- Lá 8: Những điều gây bất lợi trong suy nghĩ của người ấy về mối quan hệ (nội cảnh)
- Lá 9: Những điều gây bất lợi trong suy nghĩ của tôi về mối quan hệ (nội cảnh)

Lưu ý : so sánh lá theo cặp, số 1-2 , 4-5 sau đó đối chiếu xuống hàng 6,7,8,9 để đưa ra kết luận cuối cùng trong lá số 3


Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Copyright © Gothic Tarot - Powered by Tarot Huyền Bí - Designed by Johanes Djogan